Welcome to Neve Shaanan Volleyball Club

 

ברוכים הבאים למועדון הכדורעף נווה שאנן

 

מועדונים בית ספריים

...חדשות...חדשות...חדשות

?... האם ידעת ש

?... האם ידעת ש

?... האם ידעת ש

 online
 
 
 
מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

מרכז אימון - נבחרת הבנים

 

 

שם השחקן/ית :

 

בית הספר

 

כיתה :

 

תאריך לידה :

 

גובה :

 

שנים בכדורעף :

 

הישגים בכדורעף :

 

דואר אלקטרוני :

 

 

 
 
 

Copyright ©כל הזכויות שמורות