Welcome to Neve Shaanan Volleyball Club

 

ברוכים הבאים למועדון הכדורעף נווה שאנן

 

בית הספר לכדורעף

...חדשות...חדשות...חדשות
 
 
 

?... האם ידעת ש

?... האם ידעת ש

?... האם ידעת ש

 
 online
 
 
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005

בתחילת שנה זו פתחנו קבוצת בנות חדשה של בנות בכיתה ז' בחט"ב "עירוני ג'". הבנות התאמנו במהלך כל השנה במסירות ובהתמדה והתקדמו מאוד ביכולת משחק הכדורעף שלהן.  במהלך השנה השתתפה הקבוצה בליגה במסגרת בתי הספר על אף שבעצם רק השנה התחילו הבנות להתאמן.  אנו בטוחים כי השחקניות יקצרו את הפירות של ההשקעה שהשקיעו השנה.

ביום שבת 18.6.05 קיימנו אימון מסכם של השחקניות בשיתוף ההורים.  באירוע סיכמנו את שנת הפעילות הראשונה של הקבוצה וקיימנו טורניר סוער ומלא התלהבות של הבנות עם הוריהם.

אנו מאחלים לבנות חופשה נעימה ומצפים לפגשם בפעילות הקיץ הענפה של מועדון הכדורעף.
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
קבוצת ביה"ס עירוני ג' - פעילות משותפת הורים ושחקניות - יוני 2005
 
 
 

Copyright ©כל הזכויות שמורות