Welcome to Neve Shaanan Volleyball Club

 

ברוכים הבאים למועדון הכדורעף נווה שאנן

 

קבוצות נשים
...חדשות...חדשות...חדשות
 
 
 

?... האם ידעת ש

?... האם ידעת ש

?... האם ידעת ש

 
 online
 
 
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
ב 28.5.05 התקיים יום מכבי ישראל אשר בו משתתפות קבוצות בכל הענפים אשר שייכות למכבי.
אנו השתתפנו עם שלוש קבוצות: כדורעף חופים גברים, כדורעף חופים נשים וקבוצת נוער באולם.
קבוצת הנשים בכדורעף חופים שכתה במקום השלישי וקבוצת הנוער בנות זכתה במקום השני בטורניר.
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
יום מכבי בווינגייט - מאי 2005
 
 
 

Copyright ©כל הזכויות שמורות