Welcome to Neve Shaanan Volleyball Club

 

ברוכים הבאים למועדון הכדורעף נווה שאנן

 

חדשות

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

ביום שבת קיימנו 9.6.07 קיימנו טורניר מסכם של ספורטאי בתי הספר היסודיים בעיר. הקבוצות שיחקו מספר משחקים בטורניר זה.  בטורניר זכתה הקבוצה של: מתן אשוח, עמית אוספלד (בי"ס אלון) ועופר ערמון (בי"ס אינשטיין). בהזדמנות זו אנו מאחלים לספורטאים חופשה נעימה ומתכוננים לקליטתם בחטיבות הביניים בשנה הבאה.

ביום שני 11.6.07 קיימנו הפנינג מתנפחים שכלל פעילויות משותפות של הספורטאים ומשפחותיהם והיה חוויה מוצלחת ביותר לסיכום העונה.

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 
פעילות סיום העונה לספורטאים מבתי הספר היסודיים

 

 
 

Copyright ©כל הזכויות שמורות